Historie

Společnost vznikla v roce 1996. Zpočátku se zabývala běžnou strojírenskou výrobou. Postupně se začala specializovat na konstrukci a výrobu forem pro zpracování plastů a následně rozšířila svoji působnost do oblasti výroby plastových dílů.

V následujících let dochází k výraznému růstu firmy. Je investováno do nákupu nových technologií pro obě oblasti, vstřikování plastů i výrobu nástrojů. V roce 2013 je vybudován na zelené louce nový výrobní závod lisovny, který je v současné době vybavena 24 vstřikolisy.

V letech 2014 – 2015 byla pozornost zaměřena na rozvoj nástrojárny, která je nyní vybavena 19 moderními a výkonnými stroji a podstatně tak byla navýšena výrobní kapacita. Nástrojárna vyrábí formy do hmotnosti 5 tun jak pro potřeby vlastní lisovny, tak i pro externí zákazníky.

V roce 2015 prošla společnost úspěšnou certifikací zaměřenou na životní prostředí a získala certifikát ISO 14 001.

 

Důležité milníky historie a současnosti společnosti:

V letech 1998 – 2000 byly aktivity firmy zaměřeny na vybavení nástrojárny pro výrobu forem. Byla pořízena moderní technologická zařízení umožňují realizovat výrobky ve vysoké kvalitě.


V roce 2002 byla realizována přístavba nové výrobní haly. Dále se rozšiřuje strojní park nástrojárny. 
Dochází k diverzifikaci produkce a její rozšíření o výrobu plastových dílů. K tomuto záměru byly zakoupeny první dva vstřikovací lisy DEMAG.


V roce 2003 se společnost soustředila na zavedení systému řízení jakosti podle ISO 9001.
Na konci roku 2003 byla uvedena do provozu  výrobní hala pro vstřikování plastů.


V následujících letech se firma soustřeďuje na budování nových výrobních kapacit lisovny. Společnost se zaměřuje pozornost na získávání zákazníků z náročného automobilového sektoru.  V roce 2009 zahajuje první dodávky plastových komponentů pro sluneční clony automobilů.


V roce 2011získala firma certifikaci systému kvality z oblasti autoprůmyslu ISO TS 16949.Tímto krokem byla splněn hlavní předpoklad pro působení firmy v dodavatelském řetězci autoprůmyslu.


V následujících let dochází k výraznému růstu firmy. Je investováno do nákupu nových technologií pro obě oblasti, vstřikování plastů i výrobu nástrojů. V roce 2013 je vybudován na zelené louce nový výrobní závod lisovny, která je v současné době vybavena 23 vstřikolisy.