O společnosti

Naše akciová společnost se zabývá vstřikováním dílů z technických plastů. Vyrábíme díly zejména pro automobilový průmysl. Specializujeme se na plastové komponenty pro interiéry vozidel.

Výroba plastových dílů je podporována vlastní nástrojárnou, která zajišťuje výrobu forem pro vstřikování plastů a opravy stávajících nástrojů. Nástrojárna je využívána také pro externí zakázky.V současné době realizujeme projekty z fondů Evropské unie:


1) rozšíření technologické základny a výrobních kapacit.

 

2) vybudování vývojového útvaru a jeho kapacit

 

3) zvýšení energetické účinnosti

Cílem společnosti je zvýšení energetické účinnosti části výrobních a technologických procesů
a snížení energetické náročnosti provozu budovy. Uvedeného cíle hodlá společnost dosáhnout výměnou stávající technologie a modernizací soustavy osvětlení v objektu.